Deltagerbetingelser

1. Temaet for fotokonkurransen er ”Mobile blinkskudd” sett fra en amatør- og hobby-fotografs perspektiv. Vinnerne vil bli valgt ut av en jury. CEWE Norge (heretter CEWE) deler ut premier. Vinnerbildene vil bli presentert på konkurransesiden eller CEWEs hjemmeside. Alle vinnerne får beskjed via e-post.

2. Opptil 25 digitale bilder som deltagerne selv har tatt, kan lastes opp i fire kategorier: - "De kjære små”, "På naturlig vis" og "Fantastiske øyeblikk".
Bildene, samt korte beskrivelser, kan administreres fra personlige kontoer. Ved opplasting må bildene være minst 640 x 480 piksler store, og de må maks ha en filstørrelse på 10 MB. Filformater som kan brukes er: Png, Jpeg og Tiff. I tillegg skal det være ett bilde pr. fil. Bildene kan ikke være i form av collager, og de kan ikke ha rammer, grafikk- eller tekstelementer. Herunder gjelder det også at navnet på fotografen og copyright-bemerkninger ikke kan være trykket på bildet.

3. Det er ikke tillatt å sende inn andre sine bilder – bildet skal være tatt av den personen som deltar i konkurransen. Ved deltagelse bekrefter du at du er innehaver/eier til de bildene som er lastet opp og dermed har rett til bruk av bildene. Dessuten bekrefter du at de opplastede bildene er fri for tredjemanns rettigheter, spesielt at alle identifiserbare personer er i overensstemmelse med de nevnte retningslinjene. Og at intellektuelle eiendomsrettigheter av tredjemann ikke er blitt tilsidesatt.

4. Med sin deltagelse i konkurransen gir deltageren CEWE og de bedriftene som er forbundet med CEWE en ugjenkallelig simpel ubegrenset bruksrett til å bruke de(t) opplastede bildet/bildene til PR. Dette omfatter muligheten for offentliggjørelse, mangfoldiggjørelse, gjengivelse og utbredelse med det formål å reklamere for og presentere CEWE. Dette finner utelukkende sted i sammenheng med konkurransen og i den følgende kommunikasjonen deltageren er involvert i. Denne tillatelsen inkluderer bruken av de innsendte bildene til presentasjon på utstillinger, offentliggjørelse på internett og sosiale medier, opptak i andre publikasjoner, også offentliggjørelse av tredjemann i pressedekning samt presentasjon av ytelser fra CEWE.

Der kreves en særlig aksept fra deltageren hvis det er snakk om en kommersiell anvendelse som går utover dette.

5. Deltageren aksepterer at navnet hens kan nevnes som forfatter (opphavsperson), hvis CEWE mener det er nødvendig.

6. Deltageren må selv innhente skriftlig tillatelse til offentliggjørelse fra de personene som er på bildene sine – CEWE påtar seg ikke ansvar for dette.

7. Opplastede bilder med støtende innhold vil uten videre bli slettet.

8. Hverken gebyrer og betaling vil bli utbetalt for utgivelse av bilder som en del av betingelsene for offentliggjørelsen.

9. Bilder kan innen avslutningen av konkurransen til enhver tid trekkes ut av fotokonkurransen ved at deltageren sletter de relevante bildene via sin personlige deltagerkonto.

10. Ved å laste opp bilder aksepterer deltageren vilkår og betingelser for deltagelse i konkurransen.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description