Regler for databeskyttelse

CEWE fotokonkurranse

Databeskyttelseserklæring

Vi, CEWE Norge (i dokumentet benevnt CEWE) setter pris på ditt besøk på vår hjemmeside og din interesse for å delta i fotokonkurransen "Mobile blinkskudd”.

Vår databeskyttelseserklæring er til for å informere deg om hvilke opplysninger vi innsamler hos CEWE under ditt besøk på vår hjemmeside og i løpet av din deltagelse i fotokonkurransen - og hvordan disse vil benyttes.

1. Innsamling av ikke-personlige data

Når du besøker CEWE hjemmesiden vil generelle opplysninger automatisk bli innsamlet (uten at du har registrert deg). Den installerte webserver lagrer, som standard:

- navnet på din Internett leverandør
- det websted, du besøkte oss fra
- de hjemmesider du har besøkt via oss
- din IP-adresse.

Denne informasjon involverer ikke persondata. De innsamlede data kan ikke være knyttet til en navngitt person. Den informasjonen som blir innsamlet vil bli evaluert anonymt, utelukkende til statistiske formål som skal øke tiltrekningskraften og bedre innhold og funksjonalitet på vår side. Såfremt data videreformidles til eksterne aktører, har vi truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre at data sikkerhetsforskrifter følges.

2. Innsamling, behandling og overførsel av personopplysninger

Vi vil kun innsamle personlige data i det omfang du frivillig har gitt oss anledning til, dvs: ved påmelding til fotokonkurransen, når du utfyller skjemaer eller sender oss e-post, når du plasserer en ordre på produkter eller tjenester, eller når du sender forespørsler eller anmodninger om materialer. Vær særlig oppmerksom på, at bruken av slik typer personlige data vil kunne bli brukt med tanke på reklame eller markedsanalyser, hvis du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til dette. Dine personlige data vil ikke bli videreformidlet til tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke. Overførselen av personopplysninger til autoriserte statlige institusjoner og myndigheter vil kun finne sted innen for rammene av relevante lover, eller med mindre vi er forpliktet til å gjøre det ved en domstolsavgjørelse.

Ditt samtykke kan til enhver tid tilbakekalles med virkning for fremtiden.

Tilbakekallelsen kan skje uten å utfylle skjemaer, med post til CEWE Norge, Søren Frichs Vej 38K, 8230 DK-Åbyhøj, eller når som helst via e-post: contest@cewefotobok.no

3. Oppbevaring av data

Personlige opplysninger gitt til oss til en av de tidligere nevnte formål som er anført i punkt 2 vil bli oppbevart i sin gyldige, nåværende versjon i overensstemmelse med de gjeldende lovpliktige frister, og vil deretter bli slettet.

4. E-tracker

Vi vil gjerne påpeke at data til markedsføring og optimeringsformål er innsamlet og lagret på dette websted ved hjelp av teknologi fra etracker GmbH (www.etracker.com). Disse data blir brukt til å opprette brukerprofiler under et alias. Cookies kan brukes. Cookies er små tekstfiler, som lagres lokalt på den besøkenes Internet-browsers cache. Cookies gjør det mulig å tilby tjenester som reidentifikasjon av nettleseren De data, innsamlet av etracker teknologi, vil ikke bli brukt til å identifisere en besøkende personlig uten særskilt konkret avtale med de involverte individer og vil ikke bli utarbeidet ved hjelp av alias’ personlige data. Tillatelse til innsamling av data og oppbevaring kan tilbakekalles til enhver tid med virkning for fremtiden.

Integrasjon av følgende URL realisert:

www.cewe.no

Ved bruk av dette websted aksepterer du administrasjon av opplysninger om deg via etracker på ovenfor nevnte beskrevne måte og til ovenfor nevnte formål.

5. Google Analytics

Vi vil gjerne påpeke, at denne hjemmeside bruker Google Analytics, et web-analyse verktøy, som leveres av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker "Cookies". Disse er tekstfiler som lagres på din datamaskin og som tillater oss å analysere ditt bruksmønstre. De opplysninger som genereres av den cookie, om din bruk av dette websted (herunder din IP-adresse) vil bli overført til en Google server i USA og oppbevart der. Google vil bruke disse opplysningene til å vurdere din bruk av denne hjemmeside for å utarbeide rapporter om aktiviteter på hjemmesiden, med henblikk på å gi ytterligere relaterte ytelser for bruk av hjemmesiden og internet-tjenester. Google kan også overføre disse opplysninger til en tredjepart, så lenge dette er juridisk tillatt, eller hvis tredjepart bearbeider disse opplysningene på veiene av Google. Google vil under ingen omstendigheter knytte din IP-adresse med andre Google-holdte data. Du kan avise bruken av cookies ved å velge de relevante innstillinger i din browser. Imidlertid vil vi gjerne påpeke, at i dette tilfelle kan du ikke bruke alle funksjonene på denne hjemmeside.

Ved bruk av dette websted aksepterer du Google’s administrasjonen av opplysninger om deg på den beskrevne måte og til nevnte formål.

6. Facebook

Vår hjemmeside inneholder programmer (plug-ins) fra det sosiale nettverket Facebook. Disse drives utelukkende av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Disse plug-ins er gjort let gjenkjennelig I vår internett-tilstedeværelse med Facebooks logo eller “like” knappen. Ved besøk på vår hjemmeside md disse plug-ins vil nettleseren skape en direkte kontakt med Facebooks servere, hvorigjennom plug-insene overfører data som presenteres for deg på vår hjemmeside. På denne måten videreformidles informasjon om at du har besøkt denne nettsiden til Facebook. Såfremt du er logget inn med din personlige brukerkonto på Facebook, mens du besøker vår hjemmeside, kan ditt nettsidebesøk tilføyes din konto. Via interaksjon med plug-ins, som for eksempel “like” knappen eller ved tilføyelsen av kommentarer videreformidles denne informasjonen direkte til Facebook og lagres her. Hvis du vil forhindre denne dataoverførselen må du logge deg ut fra Facebook før du besøker vår nettside.

For ytterligere informasjon om formal og omfang av datainnsamlingen, forarbeidningen og utnyttelsen av dine data gjennom Facebook, såvel som dine rettigheter og innstillingsmuligheter I forhold til beskyttelse av ditt privatliv, se vennligst Facebooks redegjørelse for beskyttelse av private opplysninger. (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

7. Cookies

Bortsett fra ovenfor nevnte bruk av cookies fra Google Analytics og etracker bruker vi i øyeblikket ikke andre cookies. Vi forbeholder oss dog retten til å anvende cookies i visse områder av siden, hvis dette er nødvendig for et program eller en service, vi leverer.

8. Sikkerhet

CEWE bruker de nyeste tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine data mot tilfeldig eller bevist manipulasjon, tap, ødeleggelse eller uautorisert adgang. Ved innsamling og behandling av personopplysninger, sendes opplysningene i kryptert form for å forhindre mulig misbruk fra tredjeparter. Våre sikkerhetsprosedyrer blir løpende oppdatert for å matche den teknologiske utvikling.

9. Rett til innsikt

Du har til enhver tid rett til å anmode om opplysninger om dine lagrede data, herunder opprinnelse og destinasjon av dine data samt formålet med databehandlingen. For å få adgang er en skriftlig anmodning eller en e-mail til den e-mail-adresse, som er nevnt i punkt 2 (adresse og e-mail adresse nedenfor) tilstrekkelig.

10. Oppdateringer

Hvis vi innfører nye produkter eller tjenester, hvis Internett praksis endres, eller hvis internet-og IT-sikkerhets teknologi forbedres ytterligere, vil denne "Privacy Policy" erklæring bli oppdatert. Vi forbeholder oss derfor retten til enhver tid - også uten varsel - å endre den politikk, som kreves, eller å tilføye eller fjerne deler av den. Endringen vil bli offentliggjort på dette tidspunkt. Sjekk vennligst denne hjemmeside regelmessig for å bli orientert om den aktuelle status i erklæringen.

11. Spørsmål om fortrolighet

Hvis du har ytterligere spørsmål om de opplysninger om databeskyttelse og behandling av dine personlige opplysninger, kan du alltid kontakte oss direkte.

Kontakt informasjon:
CEWE Norge
Søren Frichs Vej 38K
8230 DK-Åbyhøj
E-Mail: contest@cewefotobok.no
Internett: www.cewe.no

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description