Personvernpolicy

"

Vi, CEWE Stiftung & Co. KGaA (nedenfor kalt CEWE), er glad for ditt besøk på vår webside og din interesse for deltakelse i vår CEWE-fotokonkurranse.

I vår personvernerklæring ønsker vi å informere deg om hvilke opplysninger vi registrerer og bruker hos CEWE under besøket på vår webside og ved din deltakelse i fotokonkurransen.

1. Registrering av ikke-personrelaterte data

Når du besøker CEWE websiden, samles det inn generelle data automatisk (dvs. ikke via en registrering). Den anvendte webserveren lagrer som standard:

  • navnet på Internettjenesteleverandøren din
  • websiden hvor du gikk fra for å besøke oss
  • websidene du besøker hos oss
  • IP-adressen din.

Disse opplysningene er ikke personrelaterte data. Det er med andre ord ikke mulig for oss å tilordne de registrerte dataene en bestemt, naturlig person. Opplysningene analyseres anonymisert. De brukes utelukkende til statistiske formål samt til forbedring av attraktivitet, innhold og funksjonalitet på vår webside. Såfremt data gis videre til eksterne tjenesteytere, har vi garantert at forskriftene for personvern følges gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

2. Innsamling, behandling og sending av personopplysninger

Personopplysninger samles bare inn av oss når og bare i omfanget og til formålet som du har gjort dataene tilgjengelige, f.eks. innenfor rammen av registrering for fotokonkurransen, ved å fylle ut skjemaer eller sending av e-poster, innenfor rammen av bestilling av produkter eller tjenester, spørsmål eller anmodninger om å skaffe materialer til veie. Herunder brukes disse personopplysningene spesielt til annonserings- eller markedsundersøkelsesformål bare når du har uttrykkelig gitt ditt samtykke til dette. En videreformidling av personopplysningene dine til tredjepart skjer ikke uten ditt nødvendige samtykke. Overføring av personopplysninger til informasjonsberettigede statlige institusjoner og myndigheter foretas bare innenfor rammen av gjeldende lover eller såfremt en rettslig beslutning forplikter til dette.

Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden.

Tilbaketrekningen kan foretas formløst per post til CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, Tyskland eller per e-post til følgende e-postadresse info@cewe.de.

3. Lagring av data (Data Retention)

Personopplysninger som du har overlatt til oss til et av de angitte formålene under punkt 2, oppbevares alltid, ifølge gjeldende, lovbestemte oppbevaringsfrister, i aktuell stand for deretter å slettes.

4. Google Analytics

Vi viser til at denne websiden bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (""Google""). Google Analytics bruker såkalte ""Cookies"". Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen din, og muliggjør en analyse av websidebruken av oss. Informasjon som skaffes til veie via informasjonskapsler vedrørende din bruk av websiden (inkludert IP-adressen din) overføres til og lagres på en server hos Google i USA. Google bruker disse opplysningene for å analysere bruken av websiden, for å sette opp rapporter om websideaktivitetene for websideoperatøren og for å levere videre tjenester forbundet med webside- og Internett-bruken. Google vil også noen ganger gi denne informasjonen videre til tredjepart dersom dette er lovlig, eller i den grad tredjepart behandler disse dataene på oppdrag fra Google. Google vil under ingen omstendigheter sette IP-adressen din i forbindelse med andre data fra Google. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapslene ved hjelp av tilsvarende innstillinger i nettleserprogramvaren. Vi viser likevel til at kunden i dette tilfellet eventuelt ikke kan bruke samtlige funksjoner i fullt omfang på dette nettstedet.

Når du bruker denne websiden, erklærer du deg innforstått med behandlingen av de innsamlede dataene av Google på den måten som er beskrevet og til det formålet som er forklart.

5. Facebook

På vår webside finnes det dessuten programmer (plug in-moduler) til det sosiale nettverket Facebook. Disse drives utelukkende av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Plug in-modulene identifiseres av Facebook-logoen eller tillegget ""Liker"" på våre websider på Internettet. Ved å besøke en av våre websider på Internettet som inneholder en slik plug in-modul, setter nettleseren din seg direkte i kontakt med serverne til Facebook, hvor innholdet i plug in-modulen overføres til nettleseren din og hvor den kobles sammen med den fremstilte websiden av denne. Dermed videresendes informasjonen til Facebook om at du har besøkt vår webside. Hvis du er logget på din personlige brukerkonto hos Facebook under besøket på vår webside, kan Facebook tilordne websidebesøket til denne kontoen. Gjennom samhandling med plug in-moduler, f.eks. ved å trykke på ""Liker""-knappen eller ved å skrive en kommentar, overføres denne aktuelle informasjonen direkte til Facebook hvor den lagres. Når du ønsker å forhindre en slik dataoverføring, må du logge deg av Facebook-kontoen før du besøker websidene våre på Internett.

Formålet og omfanget av datainnsamlingen som foretas av Facebook samt den videre behandlingen og bruken av dataene dine og tilhørende rettigheter og innstillingsmuligheter til vern om din privatsfære finner du i personvernerklæringen til Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

6. Informasjonskapsler

Utenom den beskrevne bruken av informasjonskapsler av Google Analytics bruker vi for tiden ikke flere informasjonskapsler. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å sette inn informasjonskapsler på bestemte områder på websiden når dette er nødvendig for en bruk eller en tjenesteytelse som vi leverer.

7. Sikkerhet

CEWE bruker aktuelle tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene som du har gjort tilgjengelig for oss mot utilsiktet eller forsett manipulering, tap, tilintetgjørelse eller tilgang fra uautoriserte personer. I tilfelle innsamling og behandling av personlige data overføres disse opplysningene i kodet form for å forebygge misbruk av dataene fra tredjepart. Våre sikkerhetstiltak omarbeides fortløpende i henhold til den teknologiske utviklingen.

8. Innsynsrett

Du har til enhver tid rett til å forlange innsyn i dataene som er lagret om din person, inkludert opprinnelse og mottaker av dataene dine samt formålet ved databehandlingen. For å gjøre dette er det nok med en skriftlig anmodning eller en e-post til e-postadressen angitt under punkt 2 eller til personvernansvarlig (for adresse og e-postadresse se nedenfor).

9. Aktualisering

I den grad vi innfører nye produkter eller tjenester, endre Internett-prosedyrer eller når Internett- og EDB-sikkerhetsteknologien videreutvikles, aktualiseres denne ""personvernerklæringen"". Vi forbeholder oss retten til å endre eller å supplere erklæringen til enhver tid, også uten videre meddelelse, etter behov, eller fjerne deler av denne. Endringene publiseres på dette stedet. Derfor skal du åpne denne websiden regelmessig for å informere deg om personvernerklæringens aktuelle tilstand.

10. Spørsmål om personvern

Hvis du har ytterligere spørsmål om våre anvisninger om personvern og behandling av dine personlige data, kan du alltid henvende deg direkte til oss eller til ansvarlig for personvernet hos oss.

Kontakt:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tlf.: +49 (0) 441 404-0
Telefaks: +49 (0) 441 404-421
E-post: info@cewe.de
Internett: www.cewe.de

"
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description